Judo Dolní Kounice
Úvod - Judo Dolní KouniceKontakt na oddíl Judo Dolní KouniceTréninky Judo Dolní KouniceSponzoři Juda Dolní KouniceKniha návštěv Juda Dolní KouniceFacebook Judo Dolní Kounice
Judo Dolní Kounice Judo Dolní Kounice
Judo Dolní Kounice
 

Památky Dolních Kounice:

 

Klášter Rosa coeli

Klášter Rosa coeli

Nachází se na pravém břehu řeky. Byl založen v roce 1181 Vilémem z Pulína pro ženskou řeholi premonstrátského řádu. V letech 1330 až 1390 prodělal rozsáhlou přestavbu v gotickém slohu, která mu vtiskla současnou podobu. Za husitských válek byl vypálen a poté nastal jeho úpadek. Pokus o obnovu koncem 17. století přerušil požár v roce 1703. Od té doby postupně chátral a roku 1808 byl premonstráty prodán do světských rukou. V současné době je objekt zpřístupněn a využíván pro kulturní účely.

 

Hrad a Zámek

Zámek

Původně hrad určený k ochraně kláštera. Jeho současná monumentální podoba včetně rozsáhlého opevnění byla dána přestavbami za držení Jiřího Žabky z Limberka v letech 1532 až 1552 a Bernarda Drnovského z Drnovic (1588–1604). Dnes je objekt v soukromých rukou.

 

 

 

Synagoga

Židovská synagoga a ghetto

Synagoga byla postavena v roce 1652 a je tudíž jedna z nejstarších synagog na Moravě. Okolí synagogy se zachovalými přilehlými uličkami tvořilo v minulosti samostatnou židovskou obec.

 

 

 

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Založen v roce 1680 na jižním okraji města po zrušení staršího hřbitova, který stál na jiném místě. Obsahuje cenné barokní a klasicistní náhrobky.

 

 

 

Poutní kaple sv. Antonína

Poutní kaple svatého Antonína

Tato nejvýraznější kounická dominanta byla postavena roku 1757 Františkem Antonínem Grimem. Ke kapli vede z města křížová cesta s 14 zastaveními. Tradiční pouť se koná vždy v červnu na sv. Antonína.

 

 

 

 

 

Kostel sv. Petra a Pavla  - Poutní kaple sv. Antonína

Kostel sv. Petra a Pavla

Tato novorenesanční stavba z let 1877–1879 nahradila starší kostel, který musel být po povodni v roce 1862 stržen.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kostel sv. Fabiána a Šebestiána a sv. Barbory

Kostel sv. Fabiána a Šebestiána a sv. Barbory

Původní protestanstský kostel byl v 17. stol. přestavěn do nynější podoby. V současné době náleží pravoslavné církevní obci, která zahájila jeho celkovou opravu.

 

 

 

 

 

 

 

Kaple sv. Jana Křtitele

Kaple sv. Jana Křtitele

Pozdně gotická stavba ze 16. stol. Stojí na Náměstí míru, kde se až do roku 1947 rozprostíral hřbitov.

 

 

 

 

 

 

 

Měšťanské domy

Měšťanské domy

Na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích se zachovalo několik renesančních a barokních domů – např. čp. 73 – bývalý hostinec, původně patřící Humpoleckým z Rybenska. Dále čp. 136, čp. 125, čp. 70 a čp. 75, který postavil v roce 1590 rychtář Jan Tišnovský z Czinperka.

 

 

Fara

Fara

Barokní stavba pocházející z 18. století.

 

 

 

 

 

 

 

Sochy

Sochy

Ve městě se zachovalo několik barokních soch, např. socha sv. Jana Nepomuckého na Masarykově náměstí a socha téhož světce u kostela sv. Petra a Pavla.

 

 

 

 

 

 

Boží muka a kříže

Boží muka a kříže

V okolí při cestách do sousedních obcí se dochovalo několik kamenných křížů a božích muk. Traduje se, že zde vyúsťovaly tajné chodby z kláštera či zámku.